WF Commander

WF Commander (Liliuz x Comtessa) är nu såld !

Han har fått absolut bästa tänkbara hem & vi ser med stor spänning fram emot många händelserika år 🙂