På plats…

Då har äntligen Kaffir Face landat på gården och idag gick han sitt första banjobb 🙂

Tanken är att han ska anmälas till start under februari.

Kaffir