Önas Quickstep

Ett inköp blev det på Åby Yearling Sale i Googoo Gaagaa hingsten Önas Quickstep ?

Han går i träning hos Robert Bergh !