Storstjärna

Sto, född 2011 (13år)

e. Bork Odin u. Mjölner Stilig

Dräktig med Lome Brage för föl 2024 !