Snow Breeze W.F.

Hingst, född 2011 (avliden)

e. IGOR NOVEMBER (IT) u. OCEAN BREEZE U.S. (US)

Äg: Stall WF / Robert Bergh Travstall AB

Tränas av Robert Bergh

evert04

evert03 evert05 Evert06 evert07 evert09