Försäljning !

Ettåriga stoet Red Alert W.F. e. Paul November u. Tonika De Kama (FR) ue. Orlando Vici (FR)

är nu såld & kommer vad det lider flytta söderut.

red alert