Mill Zo !

Ytterligare ett sto är inköpt & det är femåriga stoet Mill Zo e. S.J.’s Caviar u. Arapability ue. Lindy Lane

Hon kommer under vintern tävlas & är i träning hos Robert Bergh ?

Mill Zo